ตัวอย่าง Market Recap และ วิดีโอโค้ชชิ่ง E-Mini S&P 500 ประจำวันที่ 10/02/2017

ตัวอย่าง Market Recap และ วิดีโอโค้ชชิ่ง E-Mini S&P 500 ประจำวันที่ 10/02/2017

Recap Video

ES 5-Minute Chart

Market Internals/Breadth Chart

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.